ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE
static image

KOMPLETNE ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE

Przekształcamy idee w rzeczywistość. Właściwe rozwiązanie oświetleniowe może dosłownie przemienić stanowisko pracy poprzez wspomożenia wyników pracy personelu, wzbogacając przy tym krajobraz miejski przez poprawę bezpieczeństwa i estetyki.

Zawsze uważnie słuchając potrzeb klientów, Sirecled szczegółowo analizuje wymagania i tworzy odpowiednie idee i rozwiązania, które mogą rozświetlić każdą przestrzeń. Jest to wszechstronna procedura konsultingowa, która wykracza poza zwykłą sprzedaż produktów oświetleniowych LED. Ocena w miejscu instalacji, indywidualizowana propozycja, zarządzanie projektem i wytyczne dla właściwego wdrażania –wszystko to gwarantuje każdemu klientowi niepowtarzalną wartość.

Co za tym idzie, Sirecled projektuje w swoich laboratoriach, a następnie wytwarza w zakładach produkcyjnych i montażowych, odpowiednie oprawy oświetleniowe LED (zawsze przestrzegając dyrektyw europejskich i norm dotyczących oświetlenia), które ożywiają i dają funkcjonalność każdej przestrzeni przemysłowej, wewnętrznej albo zewnętrznej.