WIZJA I MISJA
static image

FIRMA

Światło to życie. Sirecled zdaje sobie z tego sprawę i dlatego całą energię i wiedzę przeznacza na opracowywanie kompletnych systemów oświetlenia LED, które mogą zapewnić wyższą jakość życia poprzez ułatwienie codziennych czynności.
Właściwe oświetlenie sprzyja dobrobytowi człowieka, jasności, zdrowiu, efektywności działania, kreatywności i produktywności. Sirecled specjalizuje się w projektowaniu, badaniach naukowych, produkcji i wdrażaniu inteligentnych systemów oświetlenia LED w przemysłowych i innych pracowniczych przestrzeniach, jak również w strefach publicznych.
Sirecled wyróżnia się w sektorze decydującym o przyszłości oświetlenia, ponieważ łączy innowacyjne projekty z nowoczesną estetyką, dzięki czemu powstają systemy oświetlenia LED wyróżniające się niezawodnością i eleganckim stylem.

WIZJA I MISJA

Działanie, nie słowa. Codzienne zadania i projekty Sirecled są dowodem wizji i misji dynamicznie rozwijającej się firmy, która skupia się na środowisku i ludziach. Wobec tego:

Wizją Sirecled jest stanie się jednym z kluczowych graczy w zakresie badań, opracowywania i produkcji opraw oświetleniowych LED w Europie, zawsze przestrzegając zasad zrównoważonego rozwoju.
Misja firmy obejmuje:
- Oferowanie klientom kompletnych rozwiązań zawierających produkty zaawansowanych technologii
- Tworzenie produktów innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska, zapewniających optymalne wyniki oświetlenia przy minimalnym zużyciu energii
- Dodanie znaczącej wartości decyzjom klientów, celem zmniejszenia zależności od energii i zwiększenia konkurencyjności.
WARTOŚCI, ZASADY I POSTAWY
W Sirecled Hellas S.A. bezpieczeństwo, ochrona środowiska, jakość produktu i technologii oraz skuteczność komercyjna są czynnikami o największym znaczeniu dla osiągnięcia naszych celów korporacyjnych. W związku z tym opracowaliśmy i codziennie wdrażamy rzetelny System Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska, który zapewnia zadowolenie naszych klientów, nasze bezkompromisowe przestrzeganie wszelkich stosownych wymagań prawnych i regulacyjnych oraz ciągłe usprawnianie skuteczności naszego działania.
Wdrożenie tej polityki ukazuje zaangażowanie zarządu firmy, jak również odpowiedzialność pracowników w ramach całej struktury, o czym informowani są akcjonariusze, wspólnicy i klienci.
W Sirecled Hellas S.A. dążymy do wypełnienia naszego zaangażowania w środowisko, bezpieczeństwo i jakość, stosując następujące wytyczne:
- Systematyczne wypełnianie albo wykraczanie ponad wymagania klientów, ich potrzeb i oczekiwań w celu umożliwienia reagowania odpowiednimi produktami i usługami
- Podejmowanie odpowiedzialnego działania dla zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska
- Zapewnienie i zachowanie bezpiecznego i zdrowego stanowisko pracy
- Usprawnianie warunków pracy i dobrobytu pracowników w pracy
- Ustanowienie otwartej, transparentnej i ciągłej komunikacji w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
- Opracowywanie, utrzymanie i usprawnianie efektywnego stosowania wewnętrznych procesów, metod i narzędzi mających na celu:
- Stworzenie narzędzi do odpowiedniej identyfikacji i oceny wpływów na środowisko i zagrożenia zawodowego
- Ustanowienie Zarządzania Celami, obejmujące całość naszych działań i odniesienie się do wszystkich aspektów jakości i ochrony środowiska
- Regularne pomiary i ocena sprawności działań firmy nastawionych na ochronę środowiska
- Regularne pomiary i ocena poziomów ekspozycji na czynniki szkodliwe poprzez podejmowanie systematycznych działań dla ich ograniczenia i ciągłe monitorowanie zdrowia pracowników
- Opracowywanie i wdrażanie proaktywnych działań dla zapobiegania urazom w miejscu pracy
- Opracowywanie, wdrażanie i usprawnienie odpowiednich programów ochrony środowiska
- Korzystne współdziałanie i ciągła ocena wszystkich dostawców i podwykonawców
- Identyfikacja potrzeb szkoleniowych wszystkich naszych pracowników oraz zapewnienie odpowiedniego szkolenia
- Badanie przyczyn niezgodności i reklamacji i późniejsza specyfikacja odpowiednich działań korekcyjnych albo zapobiegawczych
Wszyscy pracownicy Sirecled Hellas S.A. są związani wdrożeniem tej polityki, jak również procesami systemu zarządzania z niej wynikającymi we wszystkich działaniach przez nich podejmowanych.
Zarząd Sirecled Hellas S.A. jest zobowiązany do zapewnienia i zarządzania niezbędnymi zasobami w celu stosowania tej polityki, a także do komunikowania i skutecznego monitorowania efektów wdrażanego systemu zarządzania.
Ustanowione zasady systemu zarządzania, zasady polityki firmy, cele w zakresie jakości i ochrony środowiska, jak również związane z tym procesy, są regularnie analizowane w celu skutecznego dostosowywania się do stale zmieniającego się rynku i zapewnienia, że SirecLed Hellas S.A. jest firmą zawsze uważaną za organizację odpowiedzialną etycznie i społecznie.