FIRMA
static image

SIRECLED

Doświadczenie. Grecka firma założona w 2013 r. przez grupę międzynarodowych inwestorów przemysłowych celem nabycia oddziału produkcji LED włoskiej firmy SIRECLED SRL, co miało na celu stworzenie innowacyjnej technologicznie bazy produkcyjnej w Grecji w zakresie opraw oświetleniowych LED. Pionierski profil produkcji Sirecled Hellas SA w technologii oświetlenia LED wywodzi się z rozległego doświadczenia włoskiej firmy Sirecled Srl. Korzystając z 20 lat zaangażowania Sirecled w technologie termoelektryczne, z licznymi zastosowaniami, od projektów przemysłowych po specjalistyczne sektory wojskowości i aeronautyki, firma zdołała przekazać całą swą wiedzę inżynierską w odniesieniu do projektowania innowacyjnych opraw oświetleniowych w technologii LED.
Sirecled dysponuje obecnie laboratoriami projektowymi przeznaczonymi do prac badawczych, rozwojowych i projektowych w zakresie nowych produktów, jak również zakładem produkcyjnym we Włoszech, a oprócz tego na ukończeniu jest technologicznie zaawansowany zakład produkcji i montażu produktów oświetleniowych LED w Grecji (Kryoneri, Attica). Efektem są inteligentne oprawy oświetleniowe LED spełniające zaawansowane wymagania, w szczególności nastawione na spełnianie potrzeb przestrzeni przemysłowych i publicznych. Kilka znaczących projektów zrealizowano już w Grecji, we Włoszech, Bułgarii i Rumunii, a firma nastawia się obecnie na rynki Europy południowo-wschodniej, Afryki i Środkowego Wschodu.

CERTYFIKACJE

Oświetlenie wysokiego standardu. Jakość i bezpieczeństwo to dwie podstawowe wartości nadrzędne do wszystkich działań Sirecled. Aby je zabezpieczyć, firma stosuje szereg praktyk nastawionych na budowanie ufności klientów. W tym kontekście
Sirecled opiera się na:
- Zaopatrzeniu w surowce spełniające wymagania zaawansowanych specyfikacji, wyłącznie od zatwierdzonych dostawców
- Pełnej automatyzacji produkcji i procedury pakowania
- Ciągłej i ścisłej kontroli laboratoryjnej jakości produktu (próbki i regularne sprawdzenia) oraz pomiarach laboratoryjnych
- Kontroli produkcji z wykorzystaniem systemu śledzenia
- Pełnego dostosowania praktyki do norm europejskich
Wszystkie powyższe zadania są realizowane w ramach wewnętrznych norm stosowanych przez Sirecled (często ostrzejszych niż wymagania prawne), podczas gdy certyfikacja w najlepszy możliwy sposób odzwierciedla zaangażowanie firmy w wartości przez nią podkreślane.
Certyfikacja ISO 9001 przeprowadzona przez akredytowaną organizację certyfikacyjną i współpraca z akredytowanymi organizacjami naukowymi wykazuje zaangażowanie firmy w jakość, bezpieczeństwo i zadowolenie klienta.
Norma ISO 14001 poświadcza nasze pełne przestrzeganie norm ochrony środowiska.
Firma jest w trakcie certyfikacji do normy ISO 18001 w zakresie standardów higieny i bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
Sirecled jest także w trakcie certyfikacji swoich produktów zgodnie z ENEC, najbardziej uznanym systemem w Europie służącym zapewnieniu jakości produktów elektrycznych / elektronicznych.

POBIERZ NASZE CERTYFIKATY (PDF)

download 1