За Компанията
static image

SIRECLED

Фирма създадена с опит.

Гръцка компания създадена през 2013 г от група Международни Индустриални инвеститори, чиято основна цел е да придобие частта в LED технологиите от Италианската фирама SIRECLED SRL и да създаде технологично иновативна производствена база в Гърция за LED осветителни тела.

Новаторският профил на Sirecled Hellas SA в LED технологиите произтича от богатия опит на Италианската фирма Sirecled Srl. Възползвайки се от 20-те години опит в термоелектрическия инженеринг в многобройни приложения, инкорпорирани в индустриални проекти в сектори на военна и космическа индустрия, компанията успява да е водеща в развитието на иновативни LED осветителни тела.


Ето затова, в момента Sirecled има лаборатории за изследване, развитие и изработка на нови дизайнерски продукти, както и производствен отдел в Италия и в момента е в процес на завършване на нов технологичен отдел за производство на LED осветление в Гърция(Крионери, Атика).

Продукцията която подготвяме включва светодиодни осветителни тела с високо-технологични характеристики, насочени към промишлени и обществени пространства. Няколко значими проекти вече са реализирани в Гърция, Италия, България и Румъния, а компанията се стреми към пазарите на Югоизточна Европа, Африка и Близкия Изток.

СЕРТИФИКАТИ

Висок Стандарт Осветление.

Качество и Сигурност са двете основни стойности, които управляват всички операции в Sirecled. За да ги защити, компанията прилага серия от практики, насочени към доверието на клиента. В този контекст,

Sirecled разчита на:
- Доставка на суровини с високо-технологични спецификации само от подбрани доставчици
- Пълна автоматизация на производство и пакетиране на продуктие
- Контрол и постоянен качествен контрол на продуктите (редовни проверки) в лабораторни условия
- Контрол на производството, чрез прилагане на система за проследяване
- Практики в производството, съответстващи на одобрените Европейски стандарти.


Всички гореизброени задачи и се реализирт благодарение на вътрешни стандарти прилагани от Sirecled - често надминавайки законовите изисквания. Сертификатите които притежава компанията, са доказателство за ангажираността на компанията да спазва най-добрите пратктики.

ISO 9001 - сертификат издаден от акредитиран орган доказва ангажимента на компанията към високо качество на продуктите, безопасност и удовлетвореност на клиента.

ISO 14001 - сертификат удостоверяващ пълно съответствие на производство и продукти с опазване на оконата среда.

ISO 18001 - сертификат за спазването на стандартие на хигиена и безопасност на работните места е в процес на акредитация.

И накрая, но не на последно място, Sirecled е в процес на сертифициране на продуктите според ENEC - най-признатата система в Европа за гарантиране качеството на електрически/електронни продукти